Topo-geodeetilised mõõdistused

Oleme abiks maa-alade planeerimisel ja ehitusprojektide koostamisel. Topo-geodeetiliste mõõdistuste tulemusena anname vajalikud lähteandmed edasiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks, olgu siis tegu väiksema eramu või hoopis mõne suurema hoone või taristuobjektiga.
Topo-geodeetiline alusplaan ehk geoalus on igasuguse ehitusprojekti puhul lähtedokumendiks. Mõõdistame kogu ala ning märgime sellel kõik nähtavad objektid alates puudest-põõsastest kuni teede ja erinevate lähedal asuvate hooneteni ning pinnavormideni. Sarnaselt märgime plaanile taristuobjektid nii maa peal kui maa all. Vajadusel koostame mõõdistatud alast 3D maapinnamudeli. Plaani põhjal saab projekteerija lisada projektile uued ehitised ja rajatised ning nendega seotud kommunikatsioonid.

Pärast projekti valmimist toimub geodeetiline mahamärkimine, mille samuti läbi viime. Just tiheasustusega piirkondades on antud protsessi täpsus vägagi oluline — oht sattuda naabri maale või vigastada olulisi tehnovõrke on suur.

Viimasel ajal on suuremad kohalikud omavalitsused hakanud nõudma ka ehitusjärge topo-geodeetilise plaani koostamist. Ka seda teenust on meie käest võimalik tellida.