Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitusgeodeetiliste tööde eesmärgiks on kanda projektis sisalduv info võimalikult täpselt üle loodusesse ning viia läbi pärast ehituse valmimist selle teostusmõõdistamine. Töö sisaldab nii objektide mahamärkimist kui hilisemat kontrollmõõdistamist.

Peamised ehitusgeodeetilised tööd:

– Hoonete mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine
Märgime maha nii hoone või mõne muu rajatise nurgad kui ka teljed, lisaks veel vajadusel hoone detailide projektijärgsed asukohad. Pärast hoone valmimist viime läbi kontrollmõõdistamise ja koostame teostusmõõdistamise plaanid-toimikud.

– Teede mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine
Märgime maha ehitatavad teed või tänavad. Pärast objekti valmimist viime läbi kontrollmõõdistamise ja koostame teostusmõõdistamise plaanid-toimikud.

– Rööbasteede mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine
Märgime maha ehitatavad rööbasteed. Pärast raudtee valmimist viime läbi kontrollmõõdistamise ja koostame teostusmõõdistamise plaanid-toimikud.

– Tehnovõrkude mahamärkimine ja kontrollmõõdistamine
Märgime vastavalt projektile maha ehitatavad trassid ning nendega seotud komponentide asukohad. Pärast tehnovõrkude valmimist viime läbi kontrollmõõdistamise ja koostame teostusmõõdistamise plaanid-toimikud.

Teeme ka kõiki teisi ehitusgeodeesia valdkonda kuuluvaid töid — paigaldame kõrgusmärke ja reepereid, teostame kõikvõimalikke kontrollmõõdistamisi ning teeme mahuarvutusi kaeve- ja mullatööde tarbeks.