Katastrimõõdistused

Maakorraldustöid, katastrimõõdistamist, saab läbi viia ainult maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav maamõõtja, pakume maakorraldusega seotud teenuseid koostöös erinevate partnerettevõtetega ja maakorraldajatega, kes omavad vastavateks töödeks vajalikku litsentsi.

Katastrimõõdistamine eeldab koostööd erinevate instantsidega. Meie koostööpartenritel on kogemus nii suhtuluse kui aruandlusega, mis puudutavad kõiki osapooli — maaomanikku, kui ka omavalitsuse maakorraldajat.

Peamised teenused, mida katastrimõõdistuse raames pakume:
– Piiride planeerimine, mahamärkimine ja piirimärkide taastamine looduses
– Katastriüksuste liitmine, jagamine ja piiride muutmine
– Maa mõõdistamine
– Katastriüksuse toimiku koostamine

Katastrimõõdistusteenust vajatakse reeglina maa omandiga seotud muudatuste käigus — näiteks erastamise, tagastamise või riigiomandisse jätmise tarbeks.